II Posiedzenia Partnerstwa Inclu(vi)sion

Kolejne ważne spotkanie w kalendarzu Fundacji Aktywizacja! 18 stycznia 2024 roku odbyło się II Posiedzenie Partnerstwa „INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”.
Celem Partnerstwa jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. Podczas spotkania przedstawiliśmy plany na przyszłość. Przede wszystkim naszym założeniem jest uformowanie Zespołów Projektowych oraz rozpoczęcie ich prac jeszcze w tym kwartale tego roku.
Jak będzie wyglądała współpraca? Przede wszystkim planujemy powstanie trzech zespołów, w których Partnerzy będą opracowywali i realizowali działania w poniższych aspektach:
1. Nowe jakościowe pomysły rozwiązań aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
2. Działania edukacyjne dla biznesu, działania komunikacyjno-informacyjne dla OzN.
3. Kampania skierowana do pracodawców na temat korzyści płynących z zatrudnienia OzN.
W wydarzeniu wziął również udział – Łukasz Krasoń Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił wagę dzisiejszego spotkania swoim doświadczeniem – Wiem ile zyskałem jako człowiek, kiedy poszedłem do pracy. Przede wszystkim zacząłem czuć się podmiotowo. Wiem, że ludzi, którzy potrzebują takiego poczucia są miliony i my musimy do nich trafić. Minister zadeklarował swoje wsparcie w inicjatywach, które będą tworzone przez Fundację Aktywizacja i przez Partnerstwo.
Przemysław Żydok, prezes FA wskazał bardzo istotny aspekt promocji dyrektywy CSRD, która wprowadza Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju. Bowiem decyzje pozafinansowe staną się bardzo istotnym elementem każdej istniejącej na Polskim rynku spółki. – Ważne z naszej perspektywy jest to, że jest to zbieżne z celami Inclu(vi)sion, ponieważ w dyrektywie pojawia się aspekt dotyczący OzN, który zakłada poprawę ich sytuacji na rynku pracy.
Podczas spotkania Sylwia Daniłowska, wiceprezeska Fundacji Aktywizacja miała okazję zaprezentować po raz pierwszy wyniki nowego badania zrealizowanego przez Fundację pt. „Strategie zatrudnieniowe prywatnych pracodawców w Polsce”. Wyniki badania pokazują, że jedynie 21% pracodawców deklaruje posiadanie dokumentów polityki różnorodności. Raport z badania zostanie opublikowany już niebawem.

Na pokładzie Inclu(vi)sion powitaliśmy także nowych Partnerów: Fundacja Kobiety Inspirują, Randstad Polska oraz Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Obecnie w gronie Partnerów jest 36 przedstawicieli z trzech sektorów – firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.
Poniżej można zapoznać się z 11 celami Partnerstwa: https://incluvision.aktywizacja.org.pl/partnerstwo

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami