W związku z pandemią koronawirusa i trwającym stanem epidemii przedłużono kadencję Zarządu Fundacji Aktywizacja na dalszy okres, nie dłużej niż 60 dni od momentu odwołania stanu epidemii lub (jeżeli takowy zostanie powołany bezpośrednio po epidemii) również stanu zagrożenia epidemicznego.