Kontynuujemy współpracę z holenderskim UWV Bijzondere Zaken Amsterdam

W dniu 6.09.2023 podpisaliśmy kolejną już umowę o współpracy z UWV Bijzondere Zaken Amsterdam. Jest to holenderska instytucja będąca odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W jej ramach Fundacja Aktywizacja odpowiada za realizację działań aktywizacji zawodowej osób pochodzenia polskiego, korzystających ze wsparcia UWV Bijzondere Zaken Amsterdam.

Osoby te uległy wypadkom lub zachorowały w trakcie pobytu w Holandii i z uwagi na sytuację zdrowotną wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy.

Jest to kolejny etap naszej współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów, którą rozpoczęliśmy w 2017 roku.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami