Postanowiliśmy w tym roku uczcić ten dzień nietypowo. Wiemy jak ważna jest edukacja w zakresie niepełnosprawności już od najmłodszych lat i jak wiele na tym polu jest jeszcze co zrobienia. Eksperci naszej Fundacji – Nina Borek i Piotr Sędek z Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie przeprowadzili dziś spotkanie dla dzieci ze Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach.

W czasie lekcji nasi Eksperci rozmawiali z uczniami m.in. o tym w jaki sposób można wspierać i zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie mieli okazję również doświadczyć m.in. niepełnosprawności wzroku w trakcie ćwiczenia z opaskami na oczach polegającego na prowadzeniu osoby niewidomej.

Krótka fotorelacja poniżej.