Już po raz trzeci Fundacja Aktywizacja przeprowadziła Badanie Opinii swoich Pracowników. Celem badania było spojrzenie na organizację z perspektywy pracowników oraz wypracowanie rozwiązań, które pomogą w budowaniu lepszych warunków rozwoju oraz usprawnianiu procesów organizacyjnych w Fundacji.

„Jesteśmy organizacją ambitną, która wciąż szuka nowych rozwiązań, aby skutecznie realizować misję aktywizacji zawodowej środowiska osób z niepełnosprawnościami. I jest dla nas oczywiste, że realizacja tych działań nie jest możliwa bez zaangażowanych pracowników. Chcąc zapewnić optymalne warunki rozwoju naszego personelu, jak i samej organizacji cyklicznie przeprowadzamy badanie opinii na temat poszczególnych obszarów pracy w Fundacji. Jednocześnie jako organizacja realizująca misję społeczną, chcemy tworzyć przyjazne, różnorodne i profesjonalne miejsce pracy zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych pracowników” – mówi Przemysław Żydok, Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja.

Ze względu na swoją misję Fundacja Aktywizacja zwraca szczególną uwagę na fakt, czy jest dobrym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wart podkreślenia jest fakt, że 27% całego zespołu Fundacji, to pracownicy z niepełnosprawnościami. Na każdym szczeblu struktury fundacyjnej począwszy od pracowników na stanowiskach pomocniczych, poprzez pracowników biurowych, doradców zawodowych czy pośredników pracy, kierowników, dyrektorów i członków zarządu pracują osoby z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym Badaniu Opinii Pracowników aż 88,9% osób uznało, że Fundacja Aktywizacja jest przyjaznym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a pracownicy z niepełnosprawnościami czują się równoprawnymi członkami zespołu. Co ważne respondenci wskazali, że potrzeby związane z organizacją pracy tych osób jak na przykład: możliwość wyjścia do lekarza, późniejszego przyjścia czy telepracy z uwagi na stan zdrowia są w Fundacji brane pod uwagę (aż 90,1% wskazań pozytywnych). 76,5% ankietowanych osób wskazało, że pracownicy z niepełnosprawnościami mają taki sam dostęp do premii jak pozostali pracownicy. 79% osób biorących udział w badaniu uznało, że potrzeby tej grupy związane z przystosowaniem miejsca pracy są zapewniane.

Jest to już trzecie Badanie Opinii Pracowników Fundacji Aktywizacja. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2014 r. we współpracy z firmą Aon Hewitt, w ramach Programu Najlepsi Pracodawcy. Warto w tym miejscu podkreślić, że Fundacja Aktywizacja była pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która wzięła udział w Badaniu Najlepsi Pracodawcy. Drugie Badanie Opinii Pracowników Fundacji Aktywizacja zostało zrealizowane w 2017 r.