Pierwsza edycja badania pracodawców: Praca a koronawirus. Co z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami?

Premiera pierwszych w Polsce raportów z badań opracowanych przez Fundację Aktywizacja na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa.

Pogłębiający się kryzys oraz wpływ epidemii na działalność gospodarczą rodzą pytania o podejmowane przez pracodawców działania w obszarze prowadzonej polityki HR, w tym wobec pracowników z niepełnosprawnościami. Fundacja Aktywizacja od 30 lat wspierająca pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, przeprowadziła badanie wpływu koronawirusa na prowadzona politykę kadrową wobec OzN wśród 215 pracodawców ze wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego (prywatnego, publicznego i pozarządowego).

Kluczowe wyniki badania pokazują, że:

  • 89% ankietowanych odczuło wpływ pandemii koronawirusa na swoją działalność,
  • 60% pracodawców wprowadziło zmiany w różnych obszarach polityki HR,
  • 81% pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami deklaruje, że nie będzie ich zwalniać,
  • 12,1% planuje otworzyć się na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością.

Link1: pobierz raport z badania

Link2: pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

Skutki epidemii koronawirusa dotknęły niemal wszystkich badanych pracodawców, a ponad 60% deklaruje, że już wprowadziło zmiany w różnych obszarach polityki HR wobec pracowników.

Główne obszary, na które wpływa epidemia są związane z ograniczeniami wprowadzonymi przez władzę, co powoduje utrudnienia w organizacji pracy. Dużym utrudnieniem dla pracodawców jest też absencja pracowników i zmniejszenie zapotrzebowania na usługi. Konsekwencje związane z koronawirusem dotykają także w różnym stopniu sektor publiczny, prywatny i pozarządowy.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami