Aż 564 osoby wzięły udział w ogólnopolskim badaniu sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja. Jest to pierwsze na taką skalę badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową.

Wyniki pokazują, że:

  • 93% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami jest zatrudnionych na umowę o pracę.
  • 72% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.
  • 80% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami jest zadowolonych ze swojej pracy.

Pobierz raport z badania  (plik pdf 2,85 MB)

Pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki  (plik jpg 1,35 MB)

Badanie dotyczyło:

  • statusu jaki mają obecnie na rynku pracy osoby z niepełnosprawnością,
  • rodzaju pracy jaki wykonują osoby obecnie aktywne na rynku pracy,
  • warunków zatrudnienia,
  • oceny pracy i jej wpływu na życie,
  • oceny powodów zmiany lub utraty pracy.

Raport został opracowany przez ekspertki Fundacji Aktywizacja.