Publikacja „NEETs in European rural areas Individual features, support systems and policy measures”

Przy stole z otwartymi komputerami siedzi 7 młodych osób. Są uśmiechnięci.

W ostatnim czasie w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST powstała publikacja „NEETs in European rural areas Individual features, support systems and policy measures”, która porusza temat wdrażania programów dla osób młodych w Europie.

Sylwia Daniłowska, wiceprezeska Fundacji Aktywizacja jest współautorką jednego z rozdziałów tej książki.

NEETs (Not in Employment, Education or Training) to osoby młode w wieku od 18 do 29 lub 35 lat, które pozostają bez zatrudnienia, nie kształcą się i nie uczestniczą w innych działaniach edukacyjnych. W tej grupie osób znajdują się również osoby z niepełnosprawnościami.

Strategie działań dla tej grupy osób zakładają m.in. wzmacnianie współpracy z władzami lokalnymi, mobilne punkty informacyjne i inne działania informacyjno-promocyjne w mediach lokalnych i w mediach społecznościowych, zwiększenie dostępu do e-usług.

Poza tym młodzież NEET z obszarów wiejskich będzie mogła korzystać z różnych Aktywnych Polityk Rynku Pracy (ALMP). W Polsce kluczowe działania w tym obszarze będą realizowane w ramach środków UE.

Po więcej informacji zapraszamy do publikacji https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/…

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami