Pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa Inclu(vi)sion

Strzałka Inclu(vi)sion

Oczekiwania względem Partnerstwa  „INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”, możliwe tematy jego pracy, a także pomysły na wspólne działania, to główne tematy pierwszego posiedzenia Rady Partnerstwa, które odbyło się 20 czerwca br.

Wśród pomysłów na dalszą pracę Partnerstwa Inclu(vi)sion pojawiły się m.in propozycje wymiany dobrych praktyk oraz podjęcie działań edukacyjnych na rzecz innych pracodawców. Podkreślono, iż warto szczerze rozmawiać o wyzwaniach, trudnościach i o tym jak partnerzy sobie z nimi poradzili.

Sami członkowie Rady Partnerstwa Inclu(vi)sion wyrazili chęć na dzielenie się doświadczeniem biznesowym i wskazali na potrzebę wypracowania rozwiązań sieciujących partnerów.

Na zdjęciu przedstawiciele i przedstawicielki Fundacja Aktywizacja: Przemysław Żydok, Sylwia Daniłowska, Mateusz Kotnowski oraz Paulina Jakubczyk, PWC Zuzanna Bartczak Patrycja Zauska, Konfederacja Lewiatan Robert Lisicki, Patrycja Kosińska UN Global Compact Network Poland Beata Chojecka, Business Centre Club Piotr Onikki-Górski, Anna Potocka-Domin, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik, Krzysztof Kosiński, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego Przemysław Herman.

Wskazano, że warto rozmawiać z biznesem o inkluzywności w miejscu pracy i o tym czy rzeczywiście wiąże się ona z kosztochłonnością (czego często obawiają się pracodawcy). Podkreślono potrzebę sukcesywnego wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami w biznesie, a także rozwiązań z zakresu ESG i CSR.

W dalszej części posiedzenia omówiono pomysł na działania w celu budowania inkluzywnego, dostępnego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Koncepcja działań składałaby się z 4 komponentów (edukacyjnego, badawczego, usługowego oraz zakładającego budowę potencjału instytucjonalnego do konwencyjnej transformacji rynku pracy). Działania realizowane byłyby w szerokim, trójsektorowym Partnerstwie (biznes, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe), które wspólnie podjęłoby się realizacji zadania.

Projekt zakłada m.in zbudowanie silnej reprezentacji pracodawców opierających swój rozwój o wartości zgodne z Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Kolejnym krokiem byłoby opracowanie modelu wdrażania pracowników z niepełnosprawnościami w instytucjach otwartego rynku pracy, który później można by powielać i stosować na szeroką skalę.

Wstępny pomysł na działania będzie przedmiotem dalszej pracy Rady, która zajmie się teraz dopracowaniem zaproponowanej koncepcji projektu.

W skład Rady Partnerstwa  „INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” wchodzą Przedstawiciele: Fundacji Aktywizacja, PWC, Konfederacji Lewiatan, UN Global Compact Network Poland, Business Centre Club, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami