„Równość i Różność” – spotkanie sieciujące poznański biznes i NGO

Poznańskie Targi różnorodności. Praca przy stolikach.

Zmiany na polskim rynku pracy dzieją się na naszych oczach, dlatego coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie strategii różnorodności i integracji „Diversity & Inclusion”. Koncepcja ta staje się nowym wyznacznikiem standardów dla firm.

D&I obejmuje różnorodne płaszczyzny: społeczną, ekonomiczną, kulturową czy językową, koncentrując się na budowaniu środowiska otwartego dla wszystkich.

W czasie trwania „Poznańskiego Tygodnia Równości” 20.09.2023 r. odbyło się spotkanie pt. „Równość i Różność” zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Poznania na terenie siedziby IKEA w Poznaniu.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania mieli okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń w tematach: perspektywa firmy i organizacji pozarządowej, wprowadzenie do Miejskiej Polityki Równości, odkrywanie różnorodności z dwóch perspektyw – organizacji pozarządowych i firm oraz praktyki biznesu a praktyki organizacji pozarządowych.

Głównym wnioskiem płynącym ze spotkania było stwierdzenie, że organizacje pozarządowe odgrywają bardzo dużą rolę w tym systemie sieciowania, „zrzeszają” bowiem wiele miast w Polsce. To dzięki ich miękkim możliwościom działania są w stanie spajać potrzeby mieszkańców oraz wspomagać instytucje publiczne. Wiele miast bez nich nie byłoby w stanie wspierać potrzeb różnorodnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Naszym pierwszym owocem wydarzenia było zorganizowane spotkanie z jedną ze spółek Ikea „Ingka Business Service Center Sp. z o.o.”, które polegało na nawiązaniu współpracy projektowej a w konsekwencji zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Dla nas była to świetna przestrzeń do promowania pozytywnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz o włączaniu nowego spojrzenia na rynek pracy – czyli podzieleniem się naszym doświadczeniem z realizacji Partnerstwa Inclu(vi)sion.

Z dobrą perspektywą patrzymy w przyszłość!

Autorki: Dorota Retkiewicz i Agnieszka Sukiennik

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami