Inwestycja w kadry to jeden z ważniejszych priorytetów w Fundacji Aktywizacja. Staramy się dawać przestrzeń na zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, realizację (czasem szalonych) pomysłów. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej świadczyć usługi dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Aby lepiej wsłuchiwać się w potrzeby osób pracujących w Fundacji, od 2018 roku przeprowadzamy coroczne „Badanie opinii pracowników Fundacji Aktywizacja”. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zdobywania wiedzy przez naszych pracowników i pracowniczek, rozpoczęliśmy realizację wewnętrznego Programu Akademia Aktywizacja Plus!

 

Celem Programu jest podnoszenie umiejętności oraz kwalifikacji, wzajemne uczenie się i dzielenie się doświadczeniami. Pracownicy i pracowniczki Fundacji mogą brać udział w webinarach, szkoleniach stacjonarnych czy wizytach studyjnych. Ich tematyka jest bardzo szeroka. Od tematyki związanej z niepełnosprawnością czy dostępnością, jak również z rynkiem pracy do tematów związanych z komunikacją czy kompetencjami miękkimi.

 

Dzięki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami pozyskujemy doskonałych, doświadczonych trenerów. Część szkoleń prowadzą także eksperci Fundacji.

 

Loho Akademia Aktywizacja PlusPierwsze webinary i szkolenia już za nami!