W swoich działaniach Fundacja Aktywizacja kieruje się sześcioma wartościami, a są nimi:

  • doświadczenie,
  • innowacyjność,
  • otwartość,
  • zaangażowanie,
  • odpowiedzialność,
  • profesjonalizm.

Z okazji obchodów 30-lecia Fundacji Aktywizacja, przez kilka kolejnych dni będziemy publikować materiały wideo przedstawiające każdą wartość. Do realizacji tych materiałów zaprosiliśmy naszych pracowników i pracowniczki, współpracujących z nami pracodawców, osoby z niepełnosprawnościami, a także partnerów instytucjonalnych Fundacji.

W pierwszych latach swojej działalności Fundacja stawiała na włączanie osób z niepełnosprawnościami w otwarty rynek pracy. Oferowane usługi odpowiadały aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz potrzebom ówczesnych klientów z niepełnosprawnościami i pracodawców. Bazując na  wieloletnim doświadczeniu zbudowaliśmy kompleksowy model aktywizacji zawodowej, który uwzględnia zarówno potrzeby osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawcy. W Fundacji zatrudniamy specjalistów z (dużym) doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością, co gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Materiał wideo na ten temat można obejrzeć na profilu Facebook Fundacji Aktywizacja: https://www.facebook.com/Aktywizacja/videos/266113561138193/