Zapraszamy na Kongres Inclu(vi)sion

W imieniu Fundacji Aktywizacja i wszystkich członków Partnerstwa zapraszamy na Kongres Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

Jest to pierwsze takie wydarzenie skierowane do biznesu (m.in. zarządów spółek i działów HR), którego celem jest poszerzenie dyskusji w nurcie ESG czy Diversity&Inclusion o kwestie pracy osób  z niepełnosprawnościami. W ramach Kongresu zainaugurowane zostanie szerokie Partnerstwo, którego celem jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r.

 

Najważniejsze dane:

 • 1,5 mln – przewidywana luka zatrudnienia do 2025 roku,
 • ~ 1 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy w Polsce,
 • 32% – wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, podczas gdy w Unii Europejskiej sięga 50%.

 

Celem Kongresu Inclu(vi)sion jest rozpoczęcie poważnej dyskusji między biznesem, administracją i organizacjami pozarządowymi, jak sprawić żeby firmy częściej i chętniej zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami na różnorodnych stanowiskach. Tworząc program kierowaliśmy się najnowszymi trendami w branży HR oraz ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z firmami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami.

 

Tematy, jakie będą poruszane 10 maja w Centrum Nauki Kopernik to m.in. megatrendy ESG, Diversity & Inclusion w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, projektowanie dostępnych i inkluzywnych procesów rekrutacji i zatrudniania.

Prelegentami i prelegentkami wydarzenia są m.in. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan, Pani Zuzanna Bartczak – Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC, Pani Anna Potocka-Domin – Pełnomocniczka Business Centre Club ds. społecznych, Pani Anna Stopel – Head of Diversity, Equity and Inclusion Sodexo Polska Sp. z o.o.

 

Badanie rynku zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Jednym z głównych punktów w programie kongresu jest przedstawienie wyników badania, które przeprowadziliśmy w styczniu 2023 roku. Partnerami badania były Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, UN Global Compact,

Patronat honorowy nad badanem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Realizując badanie chcieliśmy dowiedzieć się, czy polskie firmy mają programy i polityki ułatwiające podejmowanie w nich pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Wyniki posłużą firmom do analizy swoich działań na tle innych pracodawców i zaplanowania zmian u siebie. Efektem badania będzie konkretny materiał do rozmów na temat kształtowania zmian i budowania wsparcia dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Partnerstwo Inclu(vi)sion

Naszym priorytetem jest tworzenie partnerstwa i napędzanie zmian na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy krok w tym kierunku to otwarty dialog i współpraca z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu, administracji rządowej, samorządowej, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz mediów. Jak dotąd do partnerstwa dołączyły m.in.: firma PwC, Stowarzyszenie Business Centre Club, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i inicjatywa UN Global Compact. Konfederacja Lewiatan, PwC
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, PFRON, Sodexo, Poczta Polska, Britenet, eRecruitment Solutions sp. z o.o., Wedel, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, CN Kopernik, Fundacja Avalon, Tak Pełnosprawni, Santander, Huawei, Microsoft.

 

Rekomendowany kierunek zmian na rynku pracy ujęliśmy w 11 postulatach, które mają stworzyć dobre warunki do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Stałe wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w otwartym, inkluzywnym, dostępnym środowisku pracy, na zasadach równego traktowania z innymi pracownikami i pracowniczkami (także w wymiarze płacowym);
 2. Dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030 r.;
 3. Zwiększanie, w miarę możliwości, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszych podmiotach;
 4. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;
 5. Rozwój zdolności działów HR, CSR, kadry menadżerskiej polskich przedsiębiorstw i instytucji w obszarze Diversity&Inclusion ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania osób z niepełnosprawnościami;
 6. Wypracowywanie i promowanie rozwiązań służących zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wewnątrz nurtu ESG (strategiczne planowanie i raportowanie celów pozafinansowych związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym);
 7. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań służących nabywaniu przez osoby z niepełnosprawnościami kompetencji i kwalifikacji deficytowych na rynku pracy (w tym z obszaru nowych technologii), a także wsparcie transferu studentów, studentek, absolwentów i absolwentek z niepełnosprawnościami z uczelni wyższych do biznesu;
 8. Wspieranie badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 9. Wypracowywanie rekomendacji dla polityk publicznych w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy;
 10. Promocja zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami (istotna z perspektywy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w naszych podmiotach oraz korzystających z naszych usług lub towarów) w reprezentowanych przez nas podmiotach oraz ich otoczeniu biznesowym;
 11. Tworzenie mniejszych platform współpracy między poszczególnymi Partnerami służącymi realizacji konkretnych projektów, inicjatyw, badań.

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Kongresie prosimy o rejestrację na stronie:

https://incluvision.aktywizacja.org.pl/rejestracja

 

Spotkaj się z nami 10 maja w Centrum Nauki Kopernik. Bądź częścią zmiany!

 

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami