Żegnamy Krzysztofa Markiewicza

Krzysztof Markiewicz podczas rozdania nagrody Billa Gatesa.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego Prezesa Zarządu Fundacji Aktywizacja, Krzysztofa Markiewicza.

Krzysztof Markiewicz był również działaczem społecznym, pełniąc różne funkcje w organizacjach pozarządowych, takich jak Fundacja Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo), Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polskie Stowarzyszenie Polio+. Sam był również osobą z niepełnosprawnością ruchową i poruszał się na wózku.

Krzysztof Markiewicz gromadził od 1993 roku dane dotyczące roli i szans, jakie internet stwarza środowisku osób niepełnosprawnych. Wszystkie zebrane informacje zostały zamieszczone na serwerze, który należy do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Wiele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych korzystało z tego właśnie serwera, kilkaset osób miało na nim swoje skrzynki pocztowe i strony WWW.

W 2003 roku otrzymał nagrodę od prezesa Microsoftu, Billa Gatesa, za stworzenie pierwszego w Polsce portalu internetowego dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, Internet dla niepełnosprawnych (IdN). Krzysztof Markiewicz pozostawił trwały ślad w dziedzinie informatyki i społecznego zaangażowania, a jego wkład w rozwój technologii i wsparcie osób z niepełnosprawnościami będzie zapamiętany na zawsze.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami