Działania Fundacji oparte są o wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu możemy nieustannie reagować na potrzeby naszych klientów z niepełnosprawnościami oraz współpracujących z nami pracodawców.

Nasze doświadczenie wzmacnia rzetelna i wszechstronna wiedza, która jest gromadzona dzięki realizowanej działalności badawczej. Od 2018 roku Fundacja regularnie prowadzi badania z zakresu rynku pracy osób z niepełnosprawnościami:

  • W 2020 roku przeprowadziliśmy cztery badania dotyczące sytuacji na rynku pracy wywołanej epidemią koronawirusa w Polsce

W zakresie badań Fundacja współpracuje z narzędziem Webankieta

Lista wszystkich badań do pobrania znajduje się tutaj