Czy doradca zawodowy znajdzie mi pracę?

Doradca nie szuka pracy, lecz przygotowuje i współtowarzyszy osobie z niepełnosprawnością w jego procesie poszukiwania pracy. Doradca wskaże możliwości oraz drogi rozwoju ścieżki zawodowej, przeanalizuje i zidentyfikuje posiadane predyspozycje i umiejętności zawodowe oraz możliwości psychofizyczne pod kątem wybranych stanowisk pracy. Wspólnie z kandydatem do pracy przygotuje zawodowe portfolio, dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz dopasowuje odpowiednie metody poszukiwania pracy. Doradca pomoże również przygotować się do konkretnego procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej . Najlepiej jeśli spotkania z doradcą odbywają się cyklicznie w celu weryfikacji aktualnych działań poszukiwania pracy.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami