Czy Fundacja prowadzi szkolenia dla osób niepełnosprawnych?

Fundacja Aktywizacja prowadzi bezpłatne szkolenia stacjonarne oraz zdalne dla osób niepełnosprawnych. Tematyka szkoleń jest dostosowana i dopasowywana do aktualnych potrzeb samych zainteresowanych, zmian zachodzących na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Szkolenia te przede wszystkim mają na celu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych i ogólnych, aby stać się bardziej atrakcyjnym w procesie rekrutacji oraz dostarczyć umiejętności niezbędnych na rynku pracy ułatwiających podjęcie zatrudnienia. W Fundacji Aktywizacja organizowane są szkolenia zawodowe, informatyczne oraz językowe.

  • Szkolenia zawodowe. Każda osoba, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności może wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenia zawodowe mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na znalezienie bądź utrzymanie zatrudnienia. Szkolenia są odpowiednio dobierane podczas konsultacji z doradcą zawodowym. W szerokim wachlarzu ofert Fundacji Aktywizacji największym zainteresowaniem cieszą się takie szkolenia jak: „Pracownik kadr i finansów”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Archiwizacja dokumentów” i wiele innych. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.
  • Szkolenia informatyczne. Fundacja Aktywizacja posiada szeroką ofertę szkoleń i kursów informatycznych autoryzowanych oraz autorskich, w tym także szkolenia przygotowujące do certyfikacji o różnym stopniu zaawansowania. Różnorodność tematów szkoleniowych umożliwia podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych, biurowych, graficznych czy kadrowych. Dzięki temu nasi uczestnicy i uczestniczki mogą nadążać za rozwojem nowoczesnych technologii oraz korzystać w pełni z możliwości jakie za sobą niosą.
  • Szkolenia językowe. Szkolenia ogólne dedykowane są każdemu, kto chce poprawić swoje umiejętności posługiwania się różnymi językami. Pomagamy osobom niepełnosprawnym na wszystkich stopniach zaawansowania – od podstawowego po biegły. Stawiamy na efektywne i szybkie nauczanie z uwzględnieniem najnowszych metod podnoszących kompetencje zawodowe.
  • Kursy on-line. Wszystkim którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a nie mogą wziąć udziału w naszych szkoleniach stacjonarnych, proponujemy szeroką ofertę kursów on-line, które dostępne są bezpłatnie na naszej platformie e-learningowej pod adresem aktywizacja.edu.pl. Składają się one na serię interaktywnych prezentacji, symulacji i instruktaży, zawierających wiedzę merytoryczną danego zagadnienia, ćwiczenia oraz testy sprawdzające nabytą wiedzę.

Dodatkową formą zajęć grupowych są Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych.

Umiejętności zawodowe, jak i społeczne są niezbędne w procesie wchodzenia osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy i poszukiwania zatrudnienia. Nasze warsztaty składają się z modułów i obejmują wielopoziomowy trening umiejętności zawodowych oraz społecznych. Są również dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych uczestników. Warsztaty te pomagają im w stawianiu swoich własnych celów, wpierają procesy asertywności i umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz pokazują różne formy efektywnej komunikacji ze sobą, współpracownikami, z innymi osobami. Na warsztatach uczymy również jak podnieść swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących (jakimi są rozmowy rekrutacyjne), czy jak zadbać o swój wizerunek, który jest przepustką do uzyskania zatrudnienia.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami