Na czym polega aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych?

Praca zawodowa jest nieodłącznym elementem naszego dorosłego życia i większość czasu spędzamy właśnie w pracy. To ona nas kształtuje, pozwala rozwijać się zawodowo i budować wewnętrzną pewność siebie. Zmienia też nasz status społeczno-zawodowy.

Fundacja Aktywizacja swoim kompleksowym modelem aktywizacji zawodowej wspiera i towarzyszy osobom z niepełnosprawnościami w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Pomaga wykorzystywać potencjał jaki drzemie w każdym z nas do rozwoju osobistego oraz zawodowego. Fundacja aktywnie wspiera proces usamodzielnienia, pokazuje jak skutecznie szukać satysfakcjonującej pracy na każdym stanowisku.

Wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej zaczyna się od dokładnej analizy potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej zgłaszającej się do Fundacji. Kolejne działania są już indywidualnie dopasowywane do potrzeb i sytuacji danej osoby. W ramach wsparcia oferujemy m.in.:
bezpłatne doradztwo psychologiczne, zawodowe, aktywizacyjne i prawne,
doradztwo Job Craftera, który jest menadżerem całej ścieżki wsparcia w Fundacji,
szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych,
szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych, ułatwiających osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy,
warsztaty umiejętności zawodowych i społecznych,
pomoc osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy ich marzeń,
oferty pracy w firmach otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnościami.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Oddziałem Fundacji Aktywizacja w jednym z 7 miast (dawniej: Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych).

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami