Czy osoba z niepełnosprawnością, która w orzeczeniu ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może podjąć pracę u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej?

Tak. Zaliczenie osoby z niepełnosprawnościami do pracy w warunkach pracy chronionej nie wyklucza możliwości zatrudnienia jej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami