Czy pracownik/ pracowniczka ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakłada na osobę z niepełnosprawnością obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę z niepełnosprawnością z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ww. ustawie jest przywilejem, a nie obowiązkiem pracownika/ pracowniczki. W związku z tym decyzja o zgłoszeniu faktu posiadania orzeczenia należy wyłącznie do pracownika/ pracowniczki i nie może być podstawą żadnych negatywnych konsekwencji.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ze względu na korzystanie przez pracownika/ pracowniczkę ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, konieczna jest informacja o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.)

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami