Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników z niepełnosprawnościami?

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami musi pamiętać, że posiadają oni dodatkowe uprawnienia i przywileje dotyczące takich obszarów jak:

a) Wymiar czasu pracy

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może być dłuższy niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma czasu pracy nie ma wpływu na obniżenie wynagrodzenia. Bez względu na stopień niepełnosprawności zatrudniony nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to jednak pracowników ochrony. Osoba z niepełnosprawnością może zrezygnować z ustawowego przywileju skróconego czasu pracy oraz zakazu pracy w godzinach nadliczbowych. Taką prośbę zgłasza do lekarza medycyny pracy wykonującego badanie.

b) Dodatkowa przerwa w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownik/ pracowniczka pracujący min. 6 godzin dziennie ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Osobie z niepełnosprawnością (bez względu na stopień niepełnosprawności) przysługuje także dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

c) Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych pod warunkiem, że osoba ta przepracowała rok po wydaniu jej orzeczenia.

d) Płatne zwolnienie z pracy w uzasadnionych przypadkach

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może przebywać na zwolnieniu:

  • przez 21 dni roboczych, by uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym;
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, których nie można wykonać w innym czasie niż w godzinach pracy (pracownik jest zobowiązany przedstawić odpowiednie zaświadczenie o braku możliwości wykonania badań w innym terminie).

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami