Z jakich dofinansowań może skorzystać pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością?

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami pracodawca może uzyskać:

  • proporcjonalne zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON;
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska lub utworzenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością;
  • dofinansowanie do szkoleń pracowników z niepełnosprawnościami;
  • dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami

Pracodawca może ubiegać się o refundację wynagrodzeń każdej nowozatrudnionej osoby z niepełnosprawnością. Prawo to przysługuje pracodawcy:

  • zatrudniającemu poniżej 25 pracowników;
  • zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami