Aktywny Start II

 

Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej (osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy/uczestniczki projektu to:  

 1. Konsultacje indywidualne. (m.in. doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik, specjalista ds. rynku pracy);
 2. Job Crafting;
 3. Szkolenia e-learningowe;
 4. Staże zawodowe;
 5. Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych;
 6. Szkolenia zawodowe wewnętrzne;
 7. Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT;
 8. Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowanie na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika
  z niepełnosprawnością);

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji.

 1. Pierwszy okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
 2. Drugi okres od 01.04.2025 r. do 31.03.2026 r.
 3. Trzeci okres od 01.04.2026 r. do 31.03.2027 r.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Plakat Fundusz celowy

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami