Aktywny start

 

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej ( osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego przez doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

 1. Konsultacje indywidualne. (m.in. doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik, specjalista ds. rynku pracy);
 2. Job Crafting;
 3. Szkolenia e-learningowe;
 4. Staże zawodowe;
 5. Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych;
 6. Warsztaty z zarządzania finansami;
 7. Szkolenia zawodowe wewnętrzne;
 8. Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT;
 9. Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowanie na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika
  z niepełnosprawnością);

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji.

W okresie 01.04.2021 r.-31.03.2022 r. wsparcie otrzymały 922 osoby z niepełnosprawnościami.

W drugim okresie realizacji projektu 1.04.2022 – 31.03.2023 wsparciem zostanie objętych 1020 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Harmonogram 2022 – 2023

Harmonogram projektu do pobrania

Plakat fundusz celowy

Aktywny Start

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami