Przejdź do treści

Gotowi na aktywność – reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością

CEL I OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2020 do 31.03.2021. Celem głównym jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez integrację społeczną, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, ułatwienie dostępu do rynku pracy, poprawę stanu psychofizycznego u 40 osób z niepełnosprawnościami (OzN) z terenu województwa podkarpackiego w terminie do 31.03.2020 roku.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do 40 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) bezrobotnych/biernych zawodowo. Projekt wyłącznie dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Projekt skierowany wyłącznie do osób fizycznych, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

Kompleksowe wsparcie wpływające na aktywną integrację i wzrost możliwości zatrudnienia poprzez:

  • Indywidualny Plan Działania społeczno-zawodowy (określenie planu rozwoju społeczno-zawodowego dla każdego uczestnika)
  • Indywidualne doradztwo psychologiczne
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualne doradztwo prawne
  • Warsztaty Umiejętności Społecznych
  • Warsztaty Umiejętności Zawodowych
  • Szkolenia zawodowe kończące się możliwością uzyskania kwalifikacji (stypendium szkoleniowe)
  • Praktyki zawodowe
  • Staże zawodowe (śr. 4 miesiące)
  • Pośrednictwo pracy

Na szkolenia zawodowe zapewniamy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu.

 

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!
Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie

Rejtana 10, 35 – 310 Rzeszów
tel. +48 511 944 277| tel. 17 742 17 63
rzeszow@aktywizacja.org.pl

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa podkarpackiego w okresie od lutego 2020 r. do maja 2020 r.

Formularz rekrutacyjny
Oświaczenie UP Rodo
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do projektu
Oświadczenie PO PŻ (jeśli dotyczy)

Gotowi na aktywność

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami