Projekt holenderski

Fundacja od 2017 r. realizuje projekt z holenderskim UWV Bijzondere Zaken Amsterdam „Develompent Plan” ((Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Projekt polega na reintegracji osób przebywających na zasiłku. Klientami projektu są to obywatele polscy, którzy ulegli wypadkowi lub zachorowali i obecnie pobierają zasiłek chorobowy, przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Reintegracja jest to proces aktywizacji zawodowej klienta, przekwalifikowaniem jego oraz ukierunkowanie na nową ścieżkę zawodową uwzględniającą ich możliwości zdrowotne.

Możemy się pochwalić, że znaczna część klientów ukończyła różnego rodzaju kursy i szkolenia, warsztaty oraz znalazła zatrudnienie.

W ramach projektu Fundacja zapewnia doradztwo personalno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-coachingowe oraz doradztwo prawne związane z prawem pracy

Development Map

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami