Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Cel i opis projektu: Celem projektu jest poznanie strategii pracodawców na rzecz realizowanej wobec osób z niepełnosprawnościami polityki zatrudniania.
Badanie przeprowadzone zostanie metodą jakościową oraz ilościową, z wykorzystaniem takich technik badawczych jak: desk research stron www pracodawców, wywiad pogłębiony częściowo ustrukturyzowany z wybranymi pracodawcami, wywiad z przedstawicielami partnerów społecznych,  studia przypadków, ankiety CAWI i analiza treści.
Rezultatem projektu będzie pogłębienie wiedzy na temat strategii biznesowych /zatrudnieniowych prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno wśród samych pracodawców jak i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie interwencji publicznych w obszarze rehabilitacji zawodowej tej grupy.
Produkty projektu obejmą raport z badań, rekomendacje dla pracodawców dotyczące strategii zatrudnienia w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, cykl seminariów tematycznych. Poza tym realizowane będą działania informacyjne, upowszechniające rekomendacje oraz przykłady dobrych praktyk wśród pracodawców, celem zwiększenia ich zainteresowania tematem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Lider projektu: Fundacja Aktywizacja

Partner projektu: Fundacja IDEA Rozwoju (IDEA)

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat Fundusz celowy

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami