Work-For-All

 

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

Cel i opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób(os. pozostające bez zatrudnienia) oraz jakości zatrudnienia 200 osób(os. zatrudnione) z niepełnosprawnościami/osób biernych zawodowo z powodu choroby poprzez kompleksowy i zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

  1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
  2. Job crafting;
  3. Warsztaty grupowe;
  4. Praktyki/staże zawodowe;
  5. Szkolenia zawodowe;
  6. Webinaria;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 23 185 200,00 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 84,28%

 

Harmonogram projektu do pobrania:

harmonogram 2021/22

harmonogram 2022

harmonogram 2023

harmonogram_wsparcia

Szczegółowe harmonogramy każdy Oddział Fundacji ogłasza na bieżąco.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin projektu Work4All

Załącznik nr 1 – oświadczenie

Załącznik nr 2 – wzór kontraktu uczestnictwa

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o rezygnacji

 

Plakat do pobrania

Work For All

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami