Fundacja od 2017 r. realizuje projekt z holenderskim UWV  Bijzondere Zaken Amsterdam „Develompent Plan” ((Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Projekt polega na reintegracji osób przebywających na zasiłku. Klientami projektu są to obywatele polscy, którzy ulegli wypadkowi lub zachorowali i obecnie pobierają zasiłek chorobowy, przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Reintegracja jest to proces aktywizacji zawodowej klienta, przekwalifikowaniem jego oraz ukierunkowanie na nową ścieżkę zawodową uwzględniającą ich możliwości zdrowotne.

Możemy się pochwalić, że znaczna część klientów ukończyła różnego rodzaju kursy i szkolenia, warsztaty oraz znalazła zatrudnienie.

W ramach projektu Fundacja zapewnia doradztwo personalno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-coachingowe oraz doradztwo prawne związane z prawem pracy