Czy na rynku pracy jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami?

Okładka raportu- na białym tle znajdują się dymki, trybiki i słowo praca, na które nakierowane ejst lupa.

Aż 564 osoby wzięły udział w ogólnopolskim badaniu na temat losów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja. Jest to pierwsze na taką skalę  badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową. 

Wyniki badania pokazują, że:

  • 93% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami jest zatrudnionych na umowę o pracę.
  • 72% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.
  • 80% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami jest zadowolonych ze swojej pracy.

 

Pobierz raport z badania  (plik pdf 2,85 MB)

Pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki  (plik jpg 1,35 MB)

 

Szacuje się, że do 2040 r. na polskim rynku pracy będzie brakowało 4,5 mln pracowników[1].
To bardzo duży deficyt, który siłą rzeczy stanie się w najbliższym czasie jednym z głównych wyzwań dla rozwoju polskiej gospodarki. Pomimo niskiego bezrobocia, popyt na pracowników wciąż rośnie, a przedsiębiorcy coraz częściej borykają się ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Aż 51% pracodawców w Polsce ma trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy[2].

 

Gdzie zatem szukać pracowników?

W Polsce około 1,2 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej nie pracuje. Pomimo tego, znaczna część tych osób nie korzysta z systemu wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Świadczy o tym niewielka liczba zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP (100 tys. osób). Dane te pokazują, że jest to niewykorzystany potencjał dla rynku pracy, który powinien zostać dostrzeżony i wykorzystany jako klucz do zmniejszenia widocznej luki w gospodarce, jaką jest brak pracowników.

 

Fundacja Aktywizacja od 29 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w odważnym i skutecznym wchodzeniu na rynek pracy. Oferuje wielowymiarowe wsparcie i pomaga przejść pełen proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Około 62% osób, którym organizacja oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia, nie jest zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Jest to duża grupa znajdująca się poza publicznymi rejestrami, która chce pracować!

 

Przyznam, że przez ten rok kiedy byłem bierny zawodowo, brakowało mi konkretnego zajęcia i przebywania wśród ludzi. Wówczas przeczytałem w Internecie o targach pracy organizowanych  przez Fundację Aktywizacja w Łodzi. Poszedłem tam zabierając ze sobą CV i po 2-3 miesiącach dostałem pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej „KRES”. Po przedłużeniu orzeczenia o niepełnosprawności zarejestrowałem się w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale też ponownie zgłosiłem się do Fundacji Aktywizacja. Uczestniczyłem w przydatnym szkoleniu, po którym odbyłem staż w biurze rachunkowym. Jednym z klientów biura rachunkowego był mój obecny pracodawca, który obserwując moją pracę zaprosił mnie do współpracy. Nadal tu pracuję – opowiada Pan Jerzy Ignaciuk.

 

Takich historii jest więcej. Tylko w latach 2015-2018 Fundacja wprowadziła na rynek pracy aż 1 788 osób z niepełnosprawnościami. Osoby te z sukcesem podjęły pracę na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Moja praca to moje marzenie od zawsze. Chciałam być nauczycielem w przedszkolu. Kocham to co robię. Odkąd pracuję poprawiła się moja sytuacja materialna, samoocena i organizacja czasu – mówi Pani Justyna Starosta, nauczycielka przedszkola w Łodzi, która skorzystała ze szkoleń i doradztwa oferowanego przez Fundację Aktywizacja. To pokazuje, że organizacje pozarządowe są ważnym źródłem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy lub chcą powrócić na rynek pracy. Doskonała znajomość środowiska oraz specyfiki pracy, a także elastyczność w kształtowaniu wsparcia poprzez zindywidualizowany dobór działań do potrzeb danej osoby, to główne cechy wyróżniające organizacje pozarządowe na tle innych podmiotów zajmujących się rynkiem pracy.

 

Długo myśleliśmy o takim badaniu. Chcieliśmy sprawdzić nie tylko swoją skuteczność, ale także losy osób, które wsparliśmy. Z satysfakcją widzimy, że tak wiele z nich nadal pracuje i to w tak różnych branżach i na różnych stanowiskach, nie tylko takich, które uznajemy za typowe dla osób z niepełnosprawnościami. Biorąc pod uwagę rodzaje zawodów deficytowych w Polsce z pewnością można stwierdzić, że to osoby z niepełnosprawnością mogą ten deficyt swoją pracą i zaangażowaniem znacznie zmniejszyć – mówi Agata Gawska, Senior ekspertka ds. rynku pracy.

 

Fundacja Aktywizacja jako pierwsza organizacja pozarządowa przeprowadziła ogólnopolskie badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami o takiej skali i zakresie, które dotyczy statusu jaki mają obecnie na rynku pracy osoby z niepełnosprawnością, rodzaju pracy jaki wykonują, trwałości zatrudnienia, warunków zatrudnienia, wynagrodzenia i renty, subiektywnego zadowolenie z pracy i jej poszczególnych elementów. W badaniu wzięły udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które od kwietnia 2015 do marca 2018 roku korzystały ze wsparcia Fundacji.

 

Na uwagę zasługuje też fakt, że część z badanych osób zmieniała pracę od czasu jej podjęcia i robiła to samodzielnie. To pokazuje, że nasze wsparcie doradcze oraz pomoc w znalezieniu pracy procentuje i pozwala na samodzielność. Dzięki takiej proaktywnej postawie osoby te dużo lepiej odnajdują się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i zwiększają swoją atrakcyjność dla pracodawców – podkreśla dr Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju.

 

 

[1] Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 2016, Raport. Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, s. 13.

[2] Raport „Niedobór talentów Manpower Group”

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami