Fundacja Aktywizacja na ogłoszeniu Manifestu Przyszłości Pracy

Podpisanie Manifestu Lewiatana przez Przemysława zydoka

O dostosowanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, dostosowanie jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności systemów zabezpieczenia społecznego, a także umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego – apeluje Konfederacja Lewiatan w „Manifeście Przyszłości Pracy”.

Został on ogłoszony 13 lipca 2017 r. w Warszawie, w obecności Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w czasie dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana.

Dokument został sygnowany przez Henrykę Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, minister Elżbietę Rafalską oraz Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Pod Manifestem swoje podpisy złożyli też Agata Gawska i Przemysław Żydok – przedstawiciele zarządu Fundacji Aktywizacja, a także przedstawiciele różnych ministerstw, szefowie przedsiębiorstw, ekonomiści, posłowie, europosłowie, członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Rynku Pracy.

 

W Manifeście czytamy:

 

Dlatego jedynie osiągnięcie światowego poziomu efektywności pracy daje gwarancję, że praca pozostanie w Polsce. Konieczne jest tworzenie realnej wartości w przyszłej zautomatyzowanej gospodarce. Tego procesu nie da się odwrócić. Przyszłość pracy musi stać się naszym wspólnym projektem. My przedsiębiorcy, podejmujemy już szereg działań. Apelujemy o wsparcie ze strony polityk publicznych, decydentów, polityków i partnerów społecznych w zakresie:

  • dostosowania prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI w., szczególnie przez wprowadzenie form zatrudnienia uwzględniających postęp, korzystnych dla pracowników i pracodawców,
  • dostosowania jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, efektywnego kształcenia przez całe życie, łącznie z systemem skutecznego przekwalifikowania,
  • stopniowego wydłużania aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia (m.in. poprzez poprawę jakości pracy i profilaktykę zdrowotną),
  • zwiększania aktywności zawodowej, włączania do zatrudnienia osób, które pozostają poza rynkiem pracy, a także otwarcia na przyjmowanie pracowników z zagranicy,
  • umożliwiania pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego, w tym zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi oraz wsparcia ich mobilności,
  • ograniczenia poziomu opodatkowania pracy i zwiększenia efektywności systemów zabezpieczenia społecznego,
  • realnego otwarcia wspólnego rynku europejskiego na transgraniczne świadczenie usług przy zachowaniu warunków uczciwej konkurencji dla wszystkich podmiotów.

 

Całą treść Manifestu można zaleźć na stronie Konfederacji Lewiatan.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami