Innowacyjny pilotażowy program „Praca-Integracja”

Rozpoczęcie współpracy z PFRON

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła współpracę z Pocztą Polską w ramach pilotażowego programu PFRON „Praca-Integracja” w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Podejmą one pracę w placówkach pocztowych i sortowniach na terenie całej Polski. Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja potrwa do końca 2019 roku. 

Celem programu „Praca – Integracja” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie. Rolą Fundacji jest rekrutacja kandydatów, doradztwo zawodowe, szkolenia i wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, m.in. przy pomocy nowej metody pracy Job Craftingu. Dodatkowo Fundacja odpowiada za udzielanie informacji w kwestiach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, wspieranie kadry menedżerskiej Poczty Polskiej poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania różnorodnością w zespole.

„Fundacja Aktywizacja od 2004 roku prowadzi Agencję Zatrudnienia, w której łączy 27-letnie doświadczenie organizacji pozarządowej z biznesem. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie rekrutować, przygotowywać do pracy i wspierać po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami, a pracodawcom zapewnić profesjonalne doradztwo. Takie połączenie naszych doświadczeń oraz ogólnopolski zasięg działań owocuje kilkuset zatrudnionymi rokrocznie pracownikami. Współpraca z Pocztą Polską to ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w dużych polskich firmach” – mówi Prezeska Fundacji Aktywizacja Agata Gawska.

Działania realizowane w ramach współpracy zmierzają do stałego rozwoju rynku pracy osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania ich wykluczeniu zawodowemu. Dzięki aktywnie prowadzonej rekrutacji zatrudnionych zostanie 400 osób z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach w Poczcie Polskiej.

„Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja będzie trwała do końca 2019 roku. Z perspektywy naszej spółki działania te umożliwiają pozyskanie potrzebnych pracowników – jak pokazuje praktyka – w większości bardzo zaangażowanych i chętnych do podjęcia pracy zawodowej” – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

W marcu 2017 r. Poczta Polska, PFRON, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie, które jest wyrazem intencji współpracy przy aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych. Poczta Polska w 2017 roku, z pomocą podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zaczęła rekrutować pracowników z tej grupy i sukcesywnie zwiększać ich zatrudnienie. Kolejnym krokiem do podjęcia systemowych działań było zawarcie, w październiku ub.r., Porozumienia z PFRON i przystąpienie Poczty Polskiej do udziału w pilotażowym programie „Praca – Integracja”. Następnie w ramach przeprowadzonego konkursu PFRON wyłonił wykonawcę usługi, którym jest Fundacja Aktywizacja.

„W okresie ostatnich dwóch lat Fundusz prowadzi bardzo intensywne działania, które mają na celu zwiększyć liczbę osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy – Poczta Polska jest tego najlepszym przykładem. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, to dla pracodawcy nie tylko wspaniały przykład Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR), ale przede wszystkim szansa na pozyskanie bardzo dobrych pracowników w firmie” – podkreśla Krzysztof Czechowski, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON.

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami