Opinia naszych pracowników jest dla nas ważna!

Trzy rzędy pusty żółtych karteczek na ścianie.

Już po raz trzeci Fundacja Aktywizacja przeprowadziła Badanie Opinii swoich Pracowników. Celem badania było spojrzenie na organizację z perspektywy pracowników oraz wypracowanie rozwiązań, które pomogą w budowaniu lepszych warunków rozwoju oraz usprawnianiu procesów organizacyjnych w Fundacji.

„Jesteśmy organizacją ambitną, która wciąż szuka nowych rozwiązań, aby skutecznie realizować misję aktywizacji zawodowej środowiska osób z niepełnosprawnościami. I jest dla nas oczywiste, że realizacja tych działań nie jest możliwa bez zaangażowanych pracowników. Chcąc zapewnić optymalne warunki rozwoju naszego personelu, jak i samej organizacji cyklicznie przeprowadzamy badanie opinii na temat poszczególnych obszarów pracy w Fundacji. Jednocześnie jako organizacja realizująca misję społeczną, chcemy tworzyć przyjazne, różnorodne i profesjonalne miejsce pracy zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych pracowników” – mówi Przemysław Żydok, Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja.

Ze względu na swoją misję Fundacja Aktywizacja zwraca szczególną uwagę na fakt, czy jest dobrym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wart podkreślenia jest fakt, że 27% całego zespołu Fundacji, to pracownicy z niepełnosprawnościami. Na każdym szczeblu struktury fundacyjnej począwszy od pracowników na stanowiskach pomocniczych, poprzez pracowników biurowych, doradców zawodowych czy pośredników pracy, kierowników, dyrektorów i członków zarządu pracują osoby z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym Badaniu Opinii Pracowników aż 88,9% osób uznało, że Fundacja Aktywizacja jest przyjaznym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a pracownicy z niepełnosprawnościami czują się równoprawnymi członkami zespołu. Co ważne respondenci wskazali, że potrzeby związane z organizacją pracy tych osób jak na przykład: możliwość wyjścia do lekarza, późniejszego przyjścia czy telepracy z uwagi na stan zdrowia są w Fundacji brane pod uwagę (aż 90,1% wskazań pozytywnych). 76,5% ankietowanych osób wskazało, że pracownicy z niepełnosprawnościami mają taki sam dostęp do premii jak pozostali pracownicy. 79% osób biorących udział w badaniu uznało, że potrzeby tej grupy związane z przystosowaniem miejsca pracy są zapewniane.

Jest to już trzecie Badanie Opinii Pracowników Fundacji Aktywizacja. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2014 r. we współpracy z firmą Aon Hewitt, w ramach Programu Najlepsi Pracodawcy. Warto w tym miejscu podkreślić, że Fundacja Aktywizacja była pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która wzięła udział w Badaniu Najlepsi Pracodawcy. Drugie Badanie Opinii Pracowników Fundacji Aktywizacja zostało zrealizowane w 2017 r.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami