Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” został wybrany do dofinansowania

Logo projektu e-mocni

EMOCNI naglowek full kolor-01-768x87

Wniosek o dofinansowanie projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowany w składzie Fundacja AktywizacjaFundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoPolski Związek Głuchych (oddział łódzki) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

POPC i „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych instrumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Aktywizacja, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych (Oddział Łódzki) i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami gmin w większości liczących do 20 tys. mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w projekcie „e-Mocni”

Wystarczy zarejestrować się na platformie https://platforma.e-mocni.org.pl/ i zapisać się na szkolenie.

Edukację cyfrowa mieszkańców małych miast i wsi

Obecność podłączonego do Internetu komputera w ponad 70% polskich gospodarstw domowych nie przyczyniła się do gwałtownego wzrostu umiejętności korzystania z nowych technologii. Odpowiedzią na wciąż niski poziom umiejętności będzie projekt „e-Mocni”, który będzie realizowany w aż 101 gminach w całej Polsce. Planujemy objąć działaniami edukacyjno-szkoleniowymi 22831 uczestników.

Mieszkańcy gmin, które wezmą udział w projekcie „e-Mocni”:

✓     jeśli do tej pory nie korzystali z Internetu, bo nie wiedzieli jak – wreszcie będą mieli okazję się tego nauczyć. Dotyczy to w szczególności osób starszych, ale też osób po 40. czy 50. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, które nie korzystały dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie;

✓     podniosą kwalifikacje i umiejętności potrzebne na współczesnym rynku pracy;

✓     jeśli są już w cyfrowym świecie – rozwiną swoje umiejętności, zwłaszcza w zakresie e-usług. Będą wiedzieli, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób robić zakupy w Internecie czy załatwić sprawy urzędowe w sieci;

✓     będą wiedzieli, że na terenie gminy znajduje się miejsce, w którym mogą zdobyć umiejętności cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu;

✓     rozwiną kontakty społeczne poprzez sieć, co w przypadku osób z niepełnosprawnościami może być jedyną możliwością „wyjścia z domu”;

✓     wzrost i uświadomienie wagi kompetencji cyfrowych wpłynie na podniesienie jakości życia, ale również da swobodę działania i niezależność zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami;

✓     mieszkańcy zwiększą swój udział w kulturze, sztuce oraz zyskają większy dostęp do edukacji i informacji.

Działania w projekcie „e-Mocni”

W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz cyfrowej edukacji osób dorosłych na terenie gmin, w tym osób z niepełnosprawnościami. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. szkół, pracowni komputerowych, Publicznych Punktów dostępu do Internetu – PIAPów, bibliotek), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze.

Będziemy pomagać w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnościami).

W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami