V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami za nami

„Aktywni obywatele i aktywne obywatelki z niepełnosprawnościami” pod takim hasłem odbył się tegoroczny Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Fundacja Aktywizacja po raz kolejny była partnerem organizacyjnym i merytorycznym tego największego w Polsce wydarzenia, gromadzącego osoby z niepełnosprawnościami i ich sojuszników. Jak zawsze nasi eksperci promowali aktywność i aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

W tegorocznej edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami wzięło udział niemal 400 osób z całej Polski. Wydarzenie to od pięciu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich tych, którzy działają na ich rzecz (w tym organizacji pozarządowych i instytucji publicznych).

 

„Kongres to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. To okazja do  burzliwych dyskusji osób z całej Polski. Kongres to także głos środowiska wyrażony w końcowej uchwale, w której zawierają się oczekiwania i postulaty. Wreszcie Kongres to po prostu okazja do spotkania osób, z którymi łączą nas wspólne cele i chęć poprawy sytuacji niepełnosprawnych Polaków. Tegoroczny Kongres był wyjątkowy, gdyż zwrócono w nim uwagę na to, że osoba z niepełnosprawnością to obywatelka i obywatel jak każda inna osoba, to ktoś kto ma takie same prawa ale i takie same obowiązki wobec państwa i społeczeństwa” – powiedziała Agata Gawska, Senior ekspertka ds. rynku pracy w Fundacji Aktywizacja.

 

Jak co roku Kongres podzielony był na kilka części: w sesji plenarnej można było usłyszeć wystąpienie  dr hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciela Europejskiego Forum Niepełnosprawności. Przeprowadzono także panel dyskusyjny zgodny z tematem tegorocznego kongresu.

 

Sesja plenarna to także wręczenie tytułów Ambasadora Konwencji, w tym roku otrzymali je:

 1. Mateusz Józef Różański– dziennikarz związany z Integracją i portalem Niepełnosprawni.pl
 2. Magda Szarota– współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami ONE.pl
 3. Piotr Krasuski – odpowiada za wdrażanie programu Dostępność Plus, powstanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wdrażanie rozwiązań dostępnościowych do programu POWER
 4. Katarzyna Heba – adwokat, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji

 

Kolejnym elementem było sześć sesji tematycznych, które zostały podsumowane na zakończenie Kongresu:

 1. Praca – moja aktywność obywatelska
 2. Moje decyzje. Self-adwokaci i self-adwokatki o wspieranym podejmowaniu decyzji
 3. Wdrażanie Konwencji lokalnie – od planowania do skutecznego działania
 4. Wybory (nie)dostępne – aspekty prawne i techniczne
 5. Warunki prawne i techniczne dostępności życia publicznego dla osób
  z niepełnosprawnościami
 6. Idea niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w debacie publicznej – stan obecny, programy wyborcze i możliwości działania.

 

Dla nas najważniejsza była pierwsza sesja tematyczna. Czy praca jest aktywnością obywatelską? Czy i jak służy społecznemu dobru na poziomie lokalnym i krajowym? Jak praca może wpłynąć na nas, jako aktywnych i odpowiedzialnych obywateli?. Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki sesji „Praca – moja aktywność obywatelska”, poprowadzonej przez ekspertki i ekspertów naszej Fundacji: dr Sylwię Daniłowską – Wiceprezeskę Zarządu, Dariusza Goska – Dyrektora Agencji Zatrudnienia, Emilię Olejnik-Malinowską – Ekspertkę ds. komunikacji i wdrażania nowych technologii oraz Anetę Olkowską – Ekspertkę ds. doradztwa personalnego.

 

Osoby biorące udział w sesji zdecydowanie stwierdziły, że praca ma duży wpływ na aktywność obywatelską! Pozwala odnaleźć się w różnych sytuacjach i rolach społecznych, buduje większą otwartość, decyzyjność i zaangażowanie, sprawia, że czujemy się pełnoprawnymi uczestnikami i równymi uczestnikami życia społecznego. Słuchacze i słuchaczki zgodnie potwierdzili, że cały czas istnieje potrzeba wzmacniania mechanizmów wspierających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, znoszenia barier i ograniczeń w tym zakresie.

 

Podczas Kongresu odbyły się również Ogólnopolskie Targi Pracy. Za ich organizację odpowiadał zespół Fundacji Aktywizacja. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na naszym stoisku uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mogli się spotkać z naszymi jobcrafterami, doradcami zawodowymi i uzyskać wsparcie w przygotowaniu CV czy listu motywacyjnego.

 

Kongres zakończył się przyjęciem uchwały w brzmieniu:

 

My, uczestnicy i uczestniczki V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami domagamy się pełnego włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie polityczne i publiczne. Bez zapewnienia możliwości czynnego udziału w życiu publicznym, osoby z niepełnosprawnościami nie będą mogły podejmować skutecznych działań w ważnych społecznie sprawach.

 

W tym celu żądamy:

 • Zwiększenia szans możliwości podejmowania zatrudnienia poprzez likwidację „pułapki świadczeniowej”
 • Wprowadzenia wspieranego podejmowania decyzji możliwości samostanowienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wzmocnienie lokalnej reprezentacji osób z niepełnosprawnościami i wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami na poziomie samorządu terytorialnego
 • Możliwości dokonania świadomego wyboru podczas głosowania na zasadzie równości z innymi
 • Systemowości rozwiązań dotyczących dostępności, rzetelnego informowania o niej i egzekwowania ich
 • Opracowania Strategii Deinstytucjonalizacji ze ścisłym współudziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla rzeczywistej realizacji prawa do niezależnego życia w społecznościach lokalnych

 

Nic o nas bez nas!

 

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbył się 10 października 2019 r. w Warszawie.

 

Więcej informacji na: www.konwencja.org

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami