Zmiany w Zarządzie Fundacji Aktywizacja

W dniu 9. kwietnia 2018 r. Rada Fundacji Aktywizacja podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 4 Rady Fundacji z dnia 9. kwietnia 2018 r.

Rada Fundacji Aktywizacja składa serdeczne podziękowania Pani Agacie Gawskiej, która –
w bardzo trudnym okresie współpracy Rady Fundacji z Zarządem Fundacji – 10. kwietnia 2015 r. zdecydowała się przyjąć zaproponowaną Jej funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji docenia wybory, jakich dokonywał Zarząd pod Jej kierownictwem i wyniki, jakie Fundacja osiągnęła w ostatnim czasie.

Rada Fundacji życzy Pani Agacie zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Uchwała nr 5 Rady Fundacji z dnia 9. kwietnia 2018 r.

Zgodnie z § 15 ust. 1. pkt 3 Statutu Fundacji Aktywizacja Rada Fundacji powołuje Przemysława ŻYDOKA na Prezesa Zarządu Fundacji Aktywizacja na okres od 10. kwietnia 2018 r. do 9. kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 6 Rady Fundacji z dnia 9. kwietnia 2018 r.

Zgodnie z § 15 ust. 1. pkt 4 Statutu Fundacji Aktywizacja Rada Fundacji powołuje na członków Zarządu Fundacji:

Sylwię DANIŁOWSKĄ,
Dariusza GOSKA,
Pavlinę SUCHANKOVĄ,
Agatę WIŚNIEWSKĄ–GÓRCZEWSKĄ

na okres od 10. kwietnia 2018 r. do 9. kwietnia 2021 r.

Zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu Fundacji Aktywizacja Prezes Zarządu Fundacji wskazał: Sylwię Daniłowską i Pavlinę Suchankovą, jako dwóch Wiceprezesów Zarządu Fundacji.

Skład Zarządu Fundacji Aktywizacja w okresie od 10. kwietnia 2018 r. do 9. kwietnia 2021 r.:

Przemysław ŻYDOK – Prezes Zarządu,
Sylwia DANIŁOWSKA 
– Wiceprezes Zarządu,
Dariusz GOSK
 – Członek Zarządu,
Pavlina SUCHANKOVA – Wiceprezes Zarządu,
Agata WIŚNIEWSKA–GÓRCZEWSKA
 – Członek Zarządu.

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami