Druga edycja badania pracodawców: Praca a koronawirus. Co z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami?

Przedstawiamy raport z drugiej edycji badania opracowanego przez Fundację Aktywizacja na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa.

W drugiej edycji badania sytuacji pracodawców w czasie pandemii przeprowadzonego przez Fundację Aktywizacja wzięło udział 225 pracodawców reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego z całej Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 14 – 30 września 2020 r.

Obecne badanie zostało wykonane na tej samej grupie pracodawców powiększonej o 10 nowych podmiotów oraz w dużej mierze zachowało strukturę pytań poprzedniego badania, co pozwala na analizę porównawczą wyników obu badań.

 

Kluczowe wyniki badania pokazują, że:

– 87% pracodawców wskazuje, że pandemia ma wpływ na ich działalność,

– 85,1% pracodawców deklaruje, że wśród pracowników zwolnionych lub planowanych do zwolnienia nie ma osób z niepełnosprawnościami,

– 73% pracodawców nie zmieniło wynagrodzeń pracownikom,

– 46% pracodawców utrzymało zespół w składzie sprzed pandemii,

– 67,3% pracodawców uważa, że wprowadzone w wyniku pandemii zmiany w miejscu pracy mają charakter przejściowy,

– 8% pracodawców planuje otwarcie się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami,

– 68,9% pracodawców nie widzi ryzyka zakończenia działalności,

 

Link 1: pobierz raport z badania

Link 2: pobierz ciekawe dane porównawcze z pierwszej i drugiej edycji badania

 

W wyniku porównania danych z obu edycji badania należy stwierdzić, że pracodawcy ze wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego odczuwają w swojej działalności skutki pandemii koronawirusa. Głównymi utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić jest organizacja pracy, duża absencja pracowników oraz konieczność ponoszenia kosztów pracy przy gorszych warunkach prowadzenia działalności. Prawie 90% pracodawców w obydwu badaniach aby ograniczyć skutki kryzysu podejmuje różne działania zaradcze. W pierwszej kolejności pracodawcy ograniczają lub całkowicie wstrzymują rekrutację.  Mimo trudnej sytuacji gospodarczej 40% pracodawców utrzymało skład osobowy sprzed pandemii, a wśród tych, którzy podjęli decyzję o redukcji zatrudnienia 80% deklaruje, że wśród zwalnianych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnościami.

 

okładka

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami