Materiał opracowany i wykorzystywany w ramach Projektu „Od konwencji ONZ do społecznej inwencji”

Publikacja do pobrania:

Raport z badania Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzanego przez Fundację Aktywizacja