Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast to grupa społeczna znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem zatrudnienia w porównaniu z ogółem osób niepełnosprawnych w Polsce.

„Postaw na pracę” – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast – stanowi odpowiedź na problem niskiej aktywności zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast, a także na niewystarczające wykorzystanie i skoordynowanie dostępnych instrumentów wsparcia tej grupy.