Współpraca lokalna odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wsi i małych miast.

Przykładem jest współpraca pomiędzy Fundacją Aktywizacja, Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, pracodawcami i innymi instytucjami działającymi w Drzewicy. Fundacja Aktywizacja przez 10 miesięcy wspierała Stowarzyszenie jako podmiot prowadzący e-Centrum. Dzięki efektywnej pracy Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” udało się znaleźć zatrudnienie dla 11 osób z niepełnosprawnościami.

W filmie występują:

Magdalena Arczewska – Doktor socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Uniwersytetu Warszawskiego

Dominik Niemirski – Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”

Angelika Jędrzejczyk – Specjalistka ds. wejścia na rynek pracy Fundacji Aktywizacja

Andrzej Król -Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy