Broszura przedstawia model usług aktywizacji zawodowej, który oparty został na dwóch filarach, dla których centralnym punktem są Klienci: osoba z niepełnosprawnością jak i pracodawcy.

Pobierz publikację