Kobiety niepełnosprawne w zależności od wieku, miejsca zamieszkania, statusu społecznego, otoczenia czy wreszcie rodzaju niepełnosprawności doświadczają różnych trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Celem niniejszej publikacji jest charakterystyka sytuacji społecznej i zawodowej kobiet z niepełnosprawnością oraz wskazanie sposobów pokonywania wyzwań i rozwiązywania problemów, z jakimi się borykają. W niniejszym opracowaniu można również znaleźć rekomendacje, jak powinna wyglądać szeroko pojęta pomoc dla kobiet niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rozwojem zawodowym.

Autorzy: Magdalena Mirek oraz Mateusz Gruntowski, pracownicy Fundacji Aktywizacja.

Pobierz publikację