Niepełnosprawni mieszkańcy wsi

Broszura „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi” jest wersją skróconą ekspertyzy „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa”.

Jej autorką jest Karolina Włodarczyk, specjalista ds. pozyskiwania środków, asystent Prezesa Fudancji. Znaleźć w niej można informacje naświetlające problemy osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie, takie jak: wykluczenie społeczne i cyfrowe, niski współczynnik aktywności zawodowej, ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych. Publikacja ta zawiera też opis realizacji projektu „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”. Jego celem było zwiększenie samodzielności beneficjentów Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przy wykorzystaniu potencjału Centrów Kształcenia Na Odległość na Wsiach.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami