Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, FPMiINR–Fundacja SocLab, Warszawa–Białystok 2013

Niniejsza publikacja stanowi raport z badań organizacji pozarządowych działających w Polsce na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, które jednocześnie prowadzą agencje zatrudnienia. Podmioty te, zaliczane do trzeciego sektora życia społecznego, są najbliżej obywateli, gospodarstw domowych, grup nieformalnych, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego. Są bowiem w przeważającej mierze tworzone i zarządzanie dobrowolnie przez samych obywateli, dążących do rozwiązywania otaczających ich problemów społecznych. Organizacje te znajdują się w otoczeniu podmiotów państwowych – rządowych i samorządowych oraz rynkowych, komercyjnych – przedsiębiorstw i organizacji biznesowych. W Polsce do organizacji pozarządowych zalicza się przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje starej i nowej gospodarki (ekonomii) społecznej – spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami