Osoby niepełnosprawne 50+. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niniejsza publikacja przedstawia sytuację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych powyżej 50. roku życia. Zagadnienie to pojawia się w polityce społecznej naszego kraju od kilku lat. Według danych statystycznych co dziesiąta osoba 50+ ma orzeczony stopień niepełnosprawności. W grupie tej problem braku aktywności na rynku pracy jest szczególnie widoczny, gdyż tylko co czwarta osoba niepełnosprawna pracuje.

Autorkami publikacji są Agata Gawska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, Angelika Muciuś, doradca zawodowy oraz Anna Drabarz, doradca prawny w Fundacji Aktywizacja.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami