Niniejsza publikacja przedstawia sytuację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych powyżej 50. roku życia. Zagadnienie to pojawia się w polityce społecznej naszego kraju od kilku lat. Według danych statystycznych co dziesiąta osoba 50+ ma orzeczony stopień niepełnosprawności. W grupie tej problem braku aktywności na rynku pracy jest szczególnie widoczny, gdyż tylko co czwarta osoba niepełnosprawna pracuje.

Autorkami publikacji są Agata Gawska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, Angelika Muciuś, doradca zawodowy oraz Anna Drabarz, doradca prawny w Fundacji Aktywizacja.

Pobierz publikację