Aby zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy należy tworzyć skuteczne i systemowe rozwiązania, charakteryzujące się zindywidualizowanym podejściem do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz odpowiednim doborem narzędzi zwiększających szanse zatrudnienia tej grupy społecznej, ale także zachęcających pracodawców do współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Odpowiedzią na te wyzwania jest Program „Postaw na pracę”, który przedstawia propozycję skutecznych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Program powstał na bazie doświadczeń z realizacji ogólnopolskiego projektu  systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz publikację