Raport z monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9.

Niniejsza publikacja jest efektem przeprowadzonego monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do realizacji działań monitoringowych udało się zgromadzić najlepszych ekspertów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przedstawicieli NGO w Regionalnych Komitetach Monitorujących, Komitecie Monitorującym PO WER, Komitecie Umowy Partnerstwa czy w końcu przedstawiciela instytucji systemu wdrażania.

Celem monitoringu było sprawdzenie dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami