Niniejszy poradnik stanowi najbardziej kompleksowe jak dotąd opracowanie tematu funkcjonowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w poszczególnych funduszach europejskich w Polsce. Jest on efektem współpracy przedstawicieli różnych instytucji publicznych oraz ekspertów pozarządowych i akademickich. Wierzymy, że czytelna struktura publikacji, przystępna forma artykułów, duża liczba konkretnych przykładów oraz wypracowanych interpretacji pozwolą na pełne wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. Życzymy owocnej lektury!

Pobierz publikację