Rekomendacje Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych

Opracowanie jest wynikiem projektu realizowanego przez Fundację Aktywizacja w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego i finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt zakładał wybór Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych, którzy – na podstawie wojewódzkich i powiatowych konsultacji z osobami z niepełnosprawnościami, przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych – wypracowali rekomendacje dotyczące trzech wybranych artykułów Konwencji ONZ  o prawach osób niepełnosprawnych (Artykuł 9. Dostępność, Artykuł 24. Edukacja, Artykuł 27. Praca i zatrudnienie).

Dokument przedstawia wyniki konsultacji społecznych i paneli eksperckich oraz wskazane w trakcie ich trwania problemy związane z wdrażaniem Konwencji i postuluje konkretne rozwiązania zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami