Kreujemy i promujemy efektywne oraz nowatorskie rozwiązania w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nasi eksperci i ekspertki aktywnie angażują się w prace wielu ciał dialogu, komisji i grup roboczych, mających istotny wpływ na polityki publiczne związane z tematyką rynku pracy i niepełnosprawnością.

Działania rzecznicze, których celem jest prezentowanie oraz promowanie nowatorskich rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, stanowią ważny obszar działalności Fundacji Aktywizacja.

W 2013 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających możliwość finansowania ze środków publicznych (głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Od 2018 roku Fundacja regularnie prowadzi badania z zakresu rynku pracy osób z niepełnosprawnościami:

W 2018 roku Fundacja Aktywizacja jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce przeprowadziła ogólnopolskie badanie pt.: Badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja.

W 2020 roku Fundacja Aktywizacja jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce przeprowadziła dwa badania dotyczące sytuacji na rynku pracy wywołanej epidemią koronawirusa:

– badanie pracodawców pt.: Praca a koronawirus. Co z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami?

– badanie pracowników z niepełnosprawnościami pt.: Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę?